Inloggen
Winkelmandje

Privacyverklaring

Privacybeleid

AtmR Kantoorbenodigdheden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document wordt beschreven hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. AtmR Kantoorbenodigdheden doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AtmR Kantoorbenodigdheden houdt zich dan ook ten alle tijden aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
2. De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
3. Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Het afhandelen van online transacties.
2. Het afleveren van bestellingen.

Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):
1. Naam
2. Adres
3. Postcode en woonplaats
4. (mobiel) telefoonnummer
5. E-mailadres
6. IBAN

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven maken wij gebruik van fullfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen. AtmR Kantoorbenodigdheden verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerker overeenkomst is afgesloten. met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zijn op al onze overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Arnhem. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek worden toegezonden. AtmR Kantoorbenodigdheden | Pascalweg 4 | 6662 NX Elst (GLD) Nederland | T: +31(0) 481 - 36 65 20 | E: kb@atmr.nl | AtmR.nl

Bewaartermijn

AtmR Kantoorbenodigdheden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Recht van betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) Door ons of door een van onze verwerkers. Informatie vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan: AtmR Kantoorbenodigdheden | Pascalweg 4 | 6662 NX Elst (GLD) Nederland | T: +31(0) 481 - 36 65 20 | E: kb@atmr.nl | KvK: 32128684
Persoonlijk advies en ondersteuning
Voor 15:30 besteld, vandaag verstuurd
+10.000 artikelen op voorraad

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen